Інформація про спрощення процедур надання одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» та виплати компенсації вартості одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» у 2022 році

29.12.2021 набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 23.12.2021 № 1390 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» (далі – Постанова), яка розроблена з метою удосконалення механізмів надання одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» та виплати грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка», спрощення процедур надання такої допомоги шляхом скасування необхідності подання довідок про неотримання «пакунка малюка» у закладі охорони здоров’я у паперовій формі, удосконалення механізму здійснення контролю за цільовим використанням коштів грошової компенсації.

Отримувач може відмовитися від «пакунка малюка» в закладі охорони здоров’я та скористатися правом на отримання грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» (далі ― грошова компенсація) відповідно до Порядку та умов реалізації пілотного проекту «Монетизація одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» у 2020―2023 роках, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2020 р. № 744 в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2021 р. № 1390. Таким чином, при народженні дитини у отримувача є право вибору – отримати у закладі охорони здоров’я «пакунок малюка» чи звернутись до органу соціального захисту за призначення виплати грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка».

Інформація про відмову від «пакунка малюка» зазначається отримувачем під час надання йому комплексної послуги «єМалятко» (далі ― послуга «єМалятко») відповідно до Порядку надання комплексної послуги «єМалятко», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 р. № 691 «Про реалізацію експериментального проекту щодо створення сприятливих умов для реалізації прав дитини», або надається під час звернення до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення за місцем проживання.

«Пакунок малюка» може видаватися отримувачу:

1) закладом охорони здоров’я при народженні дитини;

2) структурним підрозділом з питань соціального захисту населення за місцем проживання/ перебування отримувача у разі:

відсутності «пакунка малюка» в закладі охорони здоров’я;

народження дитини за межами України;

народження дитини поза межами закладу охорони здоров’я;

народження дитини на тимчасово окупованих територіях у Донецькій і Луганській областях чи тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя (за умови реєстрації місця проживання отримувача на території України, де органи державної влади здійснюють свої повноваження в повному обсязі, або наявності довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи).

Заява на отримання «пакунка малюка» до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення за місцем його проживання або перебування подається отримувачем не пізніше ніж через 30 календарних днів з дня народження дитини.

У разі народження дитини поза межами закладу охорони здоров’я отримувач має право звернутися за отриманням «пакунка малюка» до місцевого структурного підрозділу з питань соціального захисту населення за місцем його проживання або перебування протягом року з дня народження дитини.

Щодо змін у вимогах для виплати грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка»:

    • скасовано необхідність подання довідки із закладу охорони здоров’я про неотримання «пакунка малюка».
    • іноземцям / особам без громадянства, які мають право на тимчасове проживання на території України, встановлено право звернутись за грошовою компенсацією не пізніше ніж за 3 місяці до закінчення строку дії посвідки на тимчасове проживання. Таке обмеження встановлюється для того, щоб за цей час відповідний структурний підрозділ з питань соціального захисту населення розглянув документи, прийняв рішення, а Нацсоцслужба перерахувала кошти уповноваженому банку для подальшого їх перерахування на спеціальні рахунки отримувачів грошової компенсації;
    • надано право на отримання «пакунка малюка» чи виплати грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка»: у разі народження дитини на тимчасово окупованій території України (за умови реєстрації місця проживання отримувача на підконтрольній Уряду України території або наявності статусу внутрішньо переміщеної особи); народження дитини за межами України; народження дитини поза межами закладу охорони здоров’я.

Призначення грошової компенсації здійснюється структурними підрозділами з питань соціального захисту населення за місцем проживання або місцем перебування отримувача.

Грошова компенсація призначається, якщо звернення за нею надійшло не пізніше ніж через 12 місяців з дня народження дитини.

Для призначення грошової компенсації отримувач надсилає або подає у паперовій формі заяву за формою згідно з додатком.

До заяви отримувач додає копії таких документів:

свідоцтва про народження дитини. У разі народження дитини за кордоном та відсутності свідоцтва про народження, виданого органом державної реєстрації актів цивільного стану України, ― копію свідоцтва про народження дитини, виданого компетентним органом іноземної держави та легалізованого в установленому порядку, якщо інше не передбачено законом або міжнародними договорами України, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, разом з перекладом на українську мову. Вірність перекладу або справжність підпису перекладача засвідчується нотаріально;

посвідки на постійне (тимчасове) проживання, або посвідчення біженця, або довідки про звернення за захистом в Україні (для іноземця та особи без громадянства), або посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту;

документа, що засвідчує реєстрацію особи у Державному реєстрі фізичних осіб ― платників податків (картки платника податків, крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті громадянина України), або дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб ― платників податків, які внесено до паспорта громадянина України або свідоцтва про народження;

рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської ради або суду про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною);

рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської ради про влаштування дитини в сім’ю патронатного вихователя або до дитячого будинку сімейного типу, або прийомної сім’ї (для сім’ї патронатного вихователя, прийомної сім’ї або дитячого будинку сімейного типу).

Форма заяви для звернення щодо виплати грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» структурними підрозділами з питань соціального захисту населення за місцем проживання або місцем перебування отримувача

Грошова компенсація не виплачується у разі:

відмови від новонародженої дитини;

відбування матір’ю покарання у місцях позбавлення волі та подальшого перебування новонародженої дитини в будинку дитини при установі виконання покарань;

смерті новонародженої дитини в пологовому будинку;

отримання одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка”.

Виплата грошової компенсації проводиться у грошовій безготівковій формі шляхом перерахування коштів на спеціальний рахунок отримувача відповідно до договору про взаємодію, укладеного між Нацсоцслужбою та уповноваженим банком (АТ КБ «ПриватБанк».

Інформація  про спрощення процедур надання одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» та виплати компенсації вартості одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» у 2022 році

ЗРАЗОК заяви для призначення грошової компенсації

__________________________________________

(найменування структурного підрозділу з питань соціального захисту населення виконавчого органу міської ради)

від ___________________________________________

(прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності) отримувача (батько/мати, один із патронатних вихователів,

___________________________________________прийомних батьків, батьків-вихователів, опікунів)

проживаю за адресою ___________________________________________

номер телефону (за наявності) ________________________,

адреса електронної пошти ____________________________,

тип документа ______________________________________

(паспорт громадянина України, документ, що підтверджує право на постійне/тимчасове

___________________________________________________ (проживання в Україні)

серія (за наявності) __________, номер _________________, виданий ___ ___________ 20___ р. _____________________

(ким виданий документ)

паспорт громадянина України у формі картки, що містить безконтактний електронний носій, виданий___ ________ 20__ р.,

унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності) _________________,

реєстраційний номер облікової картки платника податків ___________________________________________

або відмітка про відмову від прийняття номера: _________,

(так/ні)

дата народження _____________________, стать _________, (ч/ж)

громадянство _______________________________________,

(громадянин України, іноземний громадянин,
___________________________________________особа без громадянства, інші) внутрішньо переміщена особа _______________________ (так / ні)

ЗАЯВА
про призначення грошової компенсації вартості
одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка»

Прошу призначити грошову компенсацію вартості одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка”.

Інформація про дітей:

1. Свідоцтво про народження, серія ______, номер ______, видане
___ ______ 20__ р. _______________________________________________, (ким видано документ)
номер актового запису____________, дата видачі актового запису ________ 20___ р.

2. Свідоцтво про народження, серія ____, номер ______, видане___ ______ 20__ р. _______________________________________________, (ким видано документ) номер актового запису _______________, дата видачі актового запису____ __________ 20___ р.

3. Свідоцтво про народження, серія ____, номер ______, видане ___ ______ 20__ р. ______________________________________________, (ким видано документ) номер актового запису __________________, дата видачі актового запису ____ __________ 20___ р.

Підтверджую, що одноразову натуральну допомогу “пакунок малюка” в _________________________________________(найменування пологового будинку) не отримано матір’ю/батьком, іншими родичами, усиновлювачами, опікунами, прийомними батьками, батьками-вихователями, патронатними вихователями дитини (дітей).

Прошу перерахувати грошову компенсацію на рахунок із спеціальним режимом використання у банківській установі АТ КБ “ПриватБанк”, міжнародний номер банківського рахунка (IBAN) _____________________, МФО__________________, код згідно з ЄДРПОУ_____________________.

Даю згоду на те, що грошову компенсацію буде витрачено виключно на товари, визначені у пункті 4 Порядку та умов реалізації пілотного проекту “Монетизація одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка” у 2020―2023 роках, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2020 р. № 744 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 69, ст. 2219), ― в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2021 р. № 1390.

До заяви додаю копії (фотокопії) таких документів:

свідоцтва про народження дитини;

посвідки на постійне проживання або посвідчення біженця, або посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, або довідки про звернення за захистом в Україні (для іноземця та особи без громадянства) __________(так/ні);

рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу сільської, селищної, міської ради або суду про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною) __________(так/ні);

рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської ради про влаштування дитини в сім’ю патронатного вихователя (для сім’ї патронатного вихователя) __________ (так/ні);

рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської ради про влаштування дитини до дитячого будинку сімейного типу або прийомної сім’ї (для прийомної сім’ї або дитячого будинку сімейного типу)__-(так/ні).

Номер заяви ___________.________ ____ __________ 20__ р.”.

(підпис)

За наданням більш детальної інформації рекомендуємо звертатись за телефоном «гарячої лінії»: (06264) 3 12 60, 095 5979 103 та на електронну адресу управління: utszn1426@krm.gov.ua

Для більш наглядного інформування надається інфографіка Міністерства соціальної політики України щодо «пакунку малюка» у 2022 році.

Адміністрація УПСЗН.

 

Інформація  про спрощення процедур надання одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» та виплати компенсації вартості одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» у 2022 році