Фізіотерапевтичний кабінет

Фізіотерапевтичний кабінет є структурним підрозділом КНП «Міська лікарня №2» Краматорської міської ради, що забезпечує кваліфіковану фізіотерапевтичну допомогу обслуговуваному населенню.

Фізіотерапевтичний кабінет оснащений лікувально-профілактичною апаратурою і розташований у спеціально обладнаному для цієї мети приміщенні, яке повністю від­по­ві­дає ви­мо­гам ек­с­п­луа­та­ції та тех­ні­ки без­пе­ки.

Ді­яль­ність, об­сяг ро­бо­ти фізіотерапевтичного кабінету ви­зна­ча­є­ть­ся про­фі­лем і на­яв­ні­стю лі­жок у КНП «Міська лікарня №2» КМР у від­по­від­но­сті з нор­ма­тив­ни­ми до­ку­мен­та­ми.

На сучасному етапі практичної медицини фізичні методи лікування займають важливе місце і є невід’ємною та важливою складовою сучасної медицини та цілеспрямованих програм медичної реабілітації. Фізичні методи лікування застосовуються самостійно, комбіновано та у поєднанні з медикаментозною терапією для лікування широкого спектру захворювань терапевтичного, офтальмологічного та неврологічного профілю, при травмах м’яких тканин та переломах кісток, захворюваннях ЛОР-органів, судин, шкіри, гінекологічних та урологічних захворюваннях як у гострій стадії захворювання, так і на етапі видужування та реабілітації.

При лікуванні багатьох захворювань фізичні методи є незамінними, а при одночасному застосуванні з фармакотерапією посилюють дію одне одного, дають можливість зменшення дози багатьох фармакопрепаратів (знеболюючих, спазмолітичних, гіпотензивних, снодійних, тощо), а також призначаються для зменшення побічних ефектів фармакотерапії.

Перевага фізичних чинників визначається універсальністю їх дії, яка проявляється в тому, що один і той самий фактор може застосовуватися при найрізноманітніших захворюваннях у всіх вікових груп пацієнтів.

У фізіотерапевтичному кабінеті проводяться такі процедури:

1.Лікування постійними струмами низької напруги:

А) гальванізація і медикаментозний електрофорез:

  • апарати «Поток – 1»

Б) імпульсні струми:

  • діадинамотерапія і діадинамофорез: апарати «Тонус – 1», «Тонус – 2М»
  • електросон: апарат «Електросон – 4Т»
  • електростимуляція: апарат «Стимул – 1»
  • ампліпульстерапія (випрямлений режим) і ампліпульсфорез: апарат «Ампліпульс – 5»

2.Лікування змінними струмами:

А) низької частоти та низької напруги:

  • ампліпульстерапія (змінний режим),
  • апарат «Ампліпульс – 5»

Б) високої частоти та високої напруги:

  • дарсонвалізація,
  • апарат «Іскра – 1»

3.Лікування електричним полем:

А) ультрависокочастотна терапія (УВЧ – терапія):

  • апарат «УВЧ – 66»

4.Лікування магнітним полем:

А) магнітотерапія:

  • апарат «Магнітер»

5.Лікування електромагнітним випромінюванням:

А) надвисокочастотна (НВЧ – терапія):

  • дециметрохвильова (ДМХ) терапія,
  • апарат «Ромашка»

Б) світолікування:

  • інфрачервоне: лампа інфрачервоних променів «Інфраруж»
  • видиме: лампа «Солюкс»
  • ультрафіолетове: опромінювач ртутно-кварцовий, опромінювач ультрафіолетовий

6.Механічні фактори:

А) лікувальний масаж

7.Температурний фактор (термотерапія):

А) термотерапія:

  • парафін,
  • озокерит

8. Кінезотерапія (лікувальна фізкультура)

  • скоротити строки лікування багатьох захворювань;
  • провести профілактику рецидивів і ускладнень захворюваннь;
  • підвищити ефективність призначеної медикаментозної терапії.

Крім того, перевагами фізичних методів лікування є безпечність (неінвазивність, безболісність, відсутність побічних ефектів при правильному їх застосуванні), відсутні синдроми залежності та відміни, не характерні алергійні реакції.

У кабінеті працюють і відпускають процедури досвідчені та професійно грамотні сестри медичні з фізіотерапії, сестри медичні з масажу та з лікувальної фізичної культури.

Кабінет розташован за адресою: – 84306, Україна, Донецька область, м. Крама-торськ, вул. Дніпровська буд. 14, на першому поверсі терапевтичного корпусу.

Фотогалерея:

Колектив нашого кабінету гарантує Вам чуйне і ввічливе від­но­шен­ня з якіс­ним ви­ко­нан­ням всіх при­зна­че­них про­це­дур.