Ендокринологічне відділення

Відділення розташоване на четвертому поверсі, розгорнуто на 30 ліжок і є одним з двох ендокринологічних відділень на території Донецької обасті. У відділенні проходять лікування хворі з міста і районів Донецької області .

Діяльність ендокринологічного відділення спрямована на надання висококваліфікованої, вузькоспеціалізованої медичної допомоги пацієнтам і є вторинним ланкою (після поліклінік) в зверненні за допомогою для жителів міст та районів .

Відділенням завідує Власенко Ганна Вікторівна, лікар – ендокринолог вищої кваліфікаційної категорії, експерт з питань ендокринології департаменту охорони здоров’я Дон ОДА, стаж роботи за спеціальністю 13 років.

Лікарський склад:

лікар – ендокринолог вищої кваліфікаційної категорії Помазан Наталья Євгенівна, стаж роботи за спеціальністю 37 років.

Старша медична сестра: Апухтіна Лариса Миколаївна, має вищу кваліфікаційну категорію.

Всі медичні сестри мають сертифікати на право професійної діяльності, мають вищу, першу та другу кваліфікаційні категорії.

Основні завдання діяльності ендокринологічного відділення:

1. Проведення дообстеження з метою уточнення діагнозу;

2. Призначення лікування або його корекція;

3. Видача медичних висновків по результатами консультацій і рекомендацій з подальшим веденням;

4. Обстеження по напрямку з міськвійськомату;

5. Експертиза тимчасової непрацездатності працюючого пацієнта;

6. Експертиза оцінки тактики і якості ведення пацієнтів на попередніх етапах надання медичної допомоги;

7. Забезпечення змісту гігієнічних норм і правил протиепідемічного режиму у відділенні.

Лікування і обстеження проводиться відповідно до стандартів лікування та локальних протоколів.

Порядок направлення хворих до відділення.

В ендокринологічне відділення госпіталізуються хворі з ендокринною патологією старше 18 років, що проживають в містах і районах Донецької області.

Направити хворого для госпіталізації в ендокринологічне відділення можуть:

– лікарі-ендокринологи міських і районних лікарень області,

– лікарі-терапевти та сімейні лікарі центрів первинної медико-соціальної допомоги (з тих міст і районів, де немає ендокринологів).

Планова госпіталізація до відділення проводиться за попереднім записом:

тел. 06264 – 6-90-70 .

При проведенні планової госпіталізації пацієнт повинен мати направлення на госпіталізацію та виписку з амбулаторної карти.

При проведенні екстреної госпіталізації в напрямку повинні бути вказані причини термінової госпіталізації та дані обстежень.

Крім того, пацієнти у відділення доставляються бригадами швидкої допомоги або переводяться з інших стаціонарів для дообстеження з метою уточнення діагнозу, підбору та корекції лікування.

Показання для госпіталізації в ендокринологічне відділення.

1.Цукровий діабет 1 типу:

-дебют ЦД 1 типу (для призначення, підбору інсулінотерапії, навчання);

-діабетичний кетоацидоз;

-декомпенсація діабету, що не усувається в умовах поліклініки;

-прогресування судинних і неврологічних ускладнень;

-синдром діабетичної стопи, крім флегмони і гангрени;

-інсулінорезистентність з підвищенням потреби в інсуліні 100 ОД / добу. и більше;

-синдром передозування інсуліну;

-алергія до інсуліну;

-лабільний перебіг діабету;

-вагітність у хворої на діабет (при першому зверненні в жіночу консультацію для уточнення діагнозу, можливості збереження вагітності, визначення курсу лікування, в тому числі дозування інсуліну при продовженні вагітності; в 22-24 тижнів. вагітності-в ендокринологічне відділення або відділення патології вагітних з обов’язковою консультацією ендокринолога; в 30-32 тижнів. вагітності в акушерський стаціонар для обстеження і вирішення питання про термін і метод розродження; термінова госпіталізація показана при настанні декомпенсації цукрового діабету, погіршенні стану матері і (або) плода, а також при виникненні акушерської патології).

2. Цукровий діабет 2 типу:

-виражена декомпенсація діабету, що не усувається в умовах поліклініки, яка потребує призначення інсулінотерапії і навчання:

-діабетична нефропатія;

-синдром діабетичної стопи, крім флегмони і гангрени.

-декомпенсація діабету, що не усувається в умовах поліклініки;

-прогресування судинних і неврологічних ускладнень;

-резистентність до сульфаніламідних цукрознижуючих препаратів.

3.Гіпопаратіреоз – стан декомпенсації.

4.Ожіреніе 3 ступеня.

5.Гіперпаратіреоз – обстеження, уточнення діагнозу.

6.Хронічна недостатність надниркових залоз – корекція замісної терапії.

7. Дифузний і вузловий зоб з тиреотоксикозом.

8. Аутоімунна офтальмопатія.

9.Підгострий тиреоідіт.

10.Декомпенсований гіпотиреоз.

11.Хвороба і синдром Іценко-Кушинга.

12.Акромегалія.

13.Феохромоцитома.

14.Гіперальдостеронізм.

15.Пангіпопітуітарізм.